Personuppgifter
Namn
Osman, Sobhi
Personnummer
19491123-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till våld mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.