Personuppgifter
Namn
Sabanovs, Samirs
Personnummer
19000515-XXXX
Ålder
122 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.