Personuppgifter
Namn
Nordman, Rut Eivor
Personnummer
19350929-XXXX
Ålder
87 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till grov skadegörelse
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.