Personuppgifter
Namn
Stark, Rune Karl-gustav
Personnummer
19490316-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.