Personuppgifter
Namn
Jansson, Rune Evald
Personnummer
19310314-XXXX
Ålder
92 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.