Personuppgifter
Namn
Kargus, Runar Svenfrid
Personnummer
19430309-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig körning, grovt brott, rattfylleri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Grovt rattfylleri, olovlig körning, grovt brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olovlig körning, grovt brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.