Personuppgifter
Namn
Fredholm, Rolf Olof
Personnummer
19431115-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Vapenbrott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.