Personuppgifter
Namn
Johansson, Rolf Ivar
Personnummer
19360229-XXXX
Ålder
87 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig körning, grovt brott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olovlig körning, grovt brott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.