Personuppgifter
Namn
Kynell, Rolf Håkan
Personnummer
19500623-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Sexuellt ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.