Personuppgifter
Namn
Eriksson, Rolf Erik Roland
Personnummer
19440129-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Bilbältesförseelse, brott mot trafikförordningen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.