Personuppgifter
Namn
Prinz, Roland Siegbert Wilfried
Personnummer
19410521-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till grov misshandel, misshandel, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.