Personuppgifter
Namn
Götblad, Roland Erik Gunnar
Personnummer
19330809-XXXX
Ålder
89 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot luftfartslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.