Personuppgifter
Namn
Sverkersson, Rickard Tommy
Personnummer
19470521-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, brott mot vapenlagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.