Personuppgifter
Namn
Karlsson, Ralf Axel
Personnummer
19460718-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.