Personuppgifter
Namn
Karlsson, Ragnar Nils Erik
Personnummer
19490717-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Grovt rattfylleri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.