Personuppgifter
Namn
Lagaeus, Premawatie
Personnummer
19441118-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Stöld i varuhus/butik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.