Personuppgifter
Namn
Kauma, Pertti Juhani
Personnummer
19501210-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen, grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.