Personuppgifter
Namn
Nilsson, Per-åke Krister
Personnummer
19480417-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ofredande, olaga förföljelse, överträdelse av kontaktförbud
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.