Personuppgifter
Namn
Johannsen, Per
Personnummer
19430209-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.