Personuppgifter
Namn
Nilsson, Per Håkan Axtilius
Personnummer
19450215-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, ringa brott, ringa skadegörelse
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.