Personuppgifter
Namn
Lähteenkivi, Pentti Henrik
Personnummer
19490502-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hastighetsöverträdelse på väg, olovlig körning
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.