Personuppgifter
Namn
Hallstan, Pär Mikael
Personnummer
19471228-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ofredande, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.