Personuppgifter
Namn
Eriksson, Nils Leif Ingvar
Personnummer
19501211-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Tjänstefel inkl. grovt
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.