Personuppgifter
Namn
Pettersson, Nils Gustav Birger
Personnummer
19421011-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.