Personuppgifter
Namn
åberg, Nils Arne
Personnummer
19380906-XXXX
Ålder
84 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, misshandel, ringa brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.