Personuppgifter
Namn
Johansson, Monica Elisabet
Personnummer
19441117-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Hemfridsbrott, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Misshandel, överträdelse av kontaktförbud
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.