Personuppgifter
Namn
Njie, Momodou
Personnummer
19511014-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.