Personuppgifter
Namn
Seghir, Mohamed
Personnummer
19350919-XXXX
Ålder
87 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.