Personuppgifter
Namn
Sternehov, Michael Ingemar
Personnummer
19350505-XXXX
Ålder
87 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Föregivande av allmän ställning
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olaga hot
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.