Personuppgifter
Namn
Puskar, Mesud
Personnummer
19510628-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.