Personuppgifter
Namn
Frankki, MAYA Linnea
Personnummer
19020627-XXXX
Ålder
120 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 2 § ringa brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.