Personuppgifter
Namn
Burman, Mats Lars Olov
Personnummer
19450824-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vållande till annans död, vållande till kroppsskada, grovt brott, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.