Personuppgifter
Namn
Svensson Widesjö, Mats Ivar Bertil
Personnummer
19510124-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vållande till kroppsskada
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.