Personuppgifter
Namn
Bergsten, Mats Harry
Personnummer
19450224-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till våld mot tjänsteman, olovligt förfogande
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Vapenbrott, ringa brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.