Personuppgifter
Namn
Mattsson, Mats Erik
Personnummer
19470720-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vållande till kroppsskada
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.