Personuppgifter
Namn
Kowalski, Lucjan
Personnummer
19430414-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot områdesskydd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.