Personuppgifter
Namn
Sørensen, Linda
Personnummer
19510310-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
överträdelse av kontaktförbud
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.