Personuppgifter
Namn
Gustavsson, Lennart Valdemar
Personnummer
19430401-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Sexuellt ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.