Personuppgifter
Namn
Persson, Lennart Nils Verner
Personnummer
19430502-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot fiskelagen
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.