Personuppgifter
Namn
Jonsson, Leif Oskar
Personnummer
19490809-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Sexuellt ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Sexuellt ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.