Personuppgifter
Namn
Isberg, Leif Olof
Personnummer
19460630-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot djurskyddslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.