Personuppgifter
Namn
Johansson, Leif Ingemar
Personnummer
19350316-XXXX
Ålder
88 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.