Personuppgifter
Namn
Johansson, Leif Christer Roland
Personnummer
19461110-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Falskt larm
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.