Personuppgifter
Namn
Svenningsson, Lars-gustaf
Personnummer
19450614-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.