Personuppgifter
Namn
Johansson, Lars-erik Lennart
Personnummer
19490407-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olovlig körning, grovt brott, rattfylleri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.