Personuppgifter
Namn
Hillberg, Lars Sigvard
Personnummer
19470611-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hot mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.