Personuppgifter
Namn
Andersson, Lars Rolf
Personnummer
19450209-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hot mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.