Personuppgifter
Namn
Ahlgren, Lars Olof
Personnummer
19471210-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hets mot folkgrupp, ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.