Personuppgifter
Namn
Allas, Lars Jon Viktor
Personnummer
19500115-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, försök., olaga hot mot man äldre än 18 år, ej internetrelaterat, skadegörelse, försök.
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.