Personuppgifter
Namn
Back, Lars Gunnar Johannes
Personnummer
19460414-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.